Mei-update m.b.t. corona

UPDATE 9 MEI: Het Cultuurhuis kan mogelijk toch nog niet open, hier is nog veel onduidelijkheid over. De kerk is ook nog niet 100% zeker. Houd de berichten van je docent in de gaten, zij zullen jullie precies vertellen hoe, wanneer en waar er lessen gegeven gaan worden!


Inmiddels zijn we een persconferentie en heel veel discussies bij de overheid en allerlei organisaties verder, en we hebben goed nieuws (individuele lessen kunnen weer starten) en nog-geen-goed nieuws (groepslessen helaas nog niet).

Individuele lessen

Het bestuur volgt de adviezen van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). De KNMO heeft bekend gemaakt dat individuele muzieklessen weer toegestaan zijn. Onze beide leslocaties, het Cultuurhuis en de Ontmoetingskerk, zijn ook beschikbaar. Uiteraard gaat alles nog onder de “coronavoorwaarden”. Wij hebben een protocol opgesteld dat je in de bijlage vindt (onderaan deze pagina).

We hebben onze docenten groen licht gegeven om de lessen vanaf maandag 11 mei weer op te starten. Het is echter aan de docent om een definitieve keuze te maken tussen online of “offline”, de docent zal de leerlingen informeren hierover.

Hetzelfde geldt voor de leerlingen: als de leerling of de ouders zich er niet lekker bij voelen om weer fysiek les te krijgen, dan zal de les nog steeds online plaatsvinden. Zie ook het protocol voor verduidelijking.

Door de manier van lesgeven helemaal vrij te laten, zorgen we dat niemand zich gedwongen voelt fysiek aanwezig te zijn. We denken dat dit het prettigst werkt voor zowel leerling als docent.

Maak Muziek! en AMV

Helaas zijn groepslessen nog niet toegestaan, zelfs niet nu de basisscholen weer deels van start gaan. Dat betekent dat Maak Muziek! en de AMV nog niet in het Cultuurhuis verder kunnen gaan. We hopen dat we eind deze maand wat meer zicht op verbetering krijgen!

Het is misschien wel goed om te vermelden dat we proberen om op dezelfde lijn als het Jeugd- en Opleidingsorkest (JOO) van Muziekvereniging Crescendo te zitten, dus op hetzelfde moment weer te beginnen.

Als jullie vragen hebben over de lessen of de besluiten van de Muziekschool, dan kan je altijd met ons contact opnemen.

Bijlage: coronamaatregelen muziekschool.